Casino and Hotel Renovation Project

Published by admin on

คาสิโน โครงการรีโนเวท คาสิโนและโรงแรม กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมและประเพณีจึงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ เราหยิบเอาเรื่องราวของลายผ้า มาลดทอนเป็นลวดลายมาดีไซน์ (Facade) ส่วนตัวอาคารคาสิโน ขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนรีโนเวทตัวโรงแรม 2.อาคารส่วนตัวอาคารคาสิโน และ 3.ออกแบบใหม่ส่วนอาคาร ร้านค้าปลอดภาษีความสูง 2 ชั้น

当社の作業チーム
お値段以上の品質!!あなたもオーナーになれる価格です。